Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Látogatónk!

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelenített információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A böngészés során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a szolgáltatások igénybevételével, a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap és/vagy applikáció látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

A T-DOC Service Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával adatkezelőként önállóan, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A T-DOC Service Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a T-DOC Service Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. A T-DOC Service Kft. az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

A T-DOC Service Kft. fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét. A visszautasítás lehetősége alól kivételt képez a bejelentkezéshez szükséges biztonsági kód sms-ben történő kiküldése. Ennek visszautasítása esetén a felhasználó nem tudja igénybe venni a T-DOC Service Kft. által nyújtott szolgáltatásokat. 

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával, illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a T-DOC Service Kft-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött, illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat, illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

A T-DOC Service Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy ki közli ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad javaslatként vagy ajánlásként kezelni, illetve a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

A T-DOC Service Kft. nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A T-DOC Service Kft. a szolgáltatásai során keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa kezelt egyéb személyes adatokkal.

A T-DOC Service Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, hozzáférhetővé nem teszi.

A T-DOC Service Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a T-DOC Service Kft. nem vállal felelősséget.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetekben szükség van regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a T-DOC Service Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (név, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím), valamint számlázási és bankkártya adatokat kér.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a T-DOC Service Kft. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag egészségügyi szolgáltatások számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége.

A T-DOC Service Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A T-DOC Service Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogosulatalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

A T-DOC Service Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a T-DOC Service Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik. 

Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére (a továbbiakban: Hírlevél) feliratkozni. A Hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

teljes név*;
e-mail cím*.

A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, hírekről, nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

    1. Közösségi média megjelenés

Az Adatkezelő az alábbi közösségi média oldalakat üzemelteti:

  • a T-DOC oldalt kezeli a Facebookon;

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve és képmása

Adatkezelés célja

 

tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Az Érintett önkéntesen leiratkozhat az oldalak követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Adatfeldolgozók

Facebook Ireland Ltd.;

A Facebook adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ez a weboldal a jobb működés és a felhasználói élmény javítása érdekében HTTP-sütiket (Cookie) használ.

Cookie neve

Forrás

Típus

Megőrzési idő

Hol és hogyan módosítható

fr

Facebook pixel_idegen

munkamenet_statisztikai

3 hónap

 

cid

Facebook pixel_idegen

munkamenet_statisztikai

2 hét

_fbp

Facebook pixel_idegen

munkamenet_statisztikai

1 nap

https://hu-hu.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142

uid

Facebook pixel_idegen

munkamenet_statisztikai

1 nap

ANID

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

6 hónap

 

CONSENT

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

9 év

_gat_UA-38663813-1

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

1 nap

NID

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

6 hónap

_gat

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

1 nap

cid

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

15 nap

_gid

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

1 nap

C

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

1 hónap

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

_ga

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

1 nap

1P_JAR

Google Analytics_idegen

munkamenet_statisztikai

1 hónap

 

Budapest, 2020