Az egészség védelme érdekében fontos a kockázati tényezők azonosítása és a lakossággal történő megismertetése, azok csökkentése érdekében.

A megelőzés (prevenció) magában foglalja mindazon törekvéseket, melyek az egészség fejlesztését, megőrzését, illetve egészségkárosodás esetén az egészség mielőbbi visszaállítását, a károsodás további súlyosbodásának kivédését szolgálják.  A legfontosabb prevenciós törekvések: a kockázati tényezők azonosítása és értékelése, illetve a lakossággal történő megismertetése, a kockázati tényezők tartós elkerülésére irányuló ösztönzés, a kockázati és a környezeti károsító tényezők csökkentése, megszüntetése, a kórokozókkal szembeni ellenálló képesség fokozása. De kiemelt jelentősége van a betegségek iránti fogékonyság, a betegségek és a szövődmények korai felismerésének, a már kialakult betegség vagy kóros állapot egyensúlyban tartásának és romlása megakadályozásának, a kóros lelki folyamatok kialakulásához vezető tényezők időben történő felismerésének és a mentálhigiénés gondozásnak. A prevenció három szintje különíthető el, amelyek tevékenységi területe, megvalósítói is eltérőek.

Az egészségnevelés átfogó és sokszínű tevékenységekkel a primer prevenciót támogatja, amely az egészséget veszélyeztető kockázati tényezők elhárítására irányuló feladatokat foglalja magában, célja a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság, egészségkultúra kialakítása. A megelőzés második szintje a szekunder, másodlagos prevenció, amely célja a betegség vagy a ráutaló jelek felismerése korai fázisban, illetve a felismert betegség kezelésének megkezdése minél előbb. A szekunder prevenciós tevékenységeket (szűrővizsgálatok, rizikófaktorok vizsgálata, betegségek diagnózisa) egészségügyi szakemberek végzik, de az eredményességet nagymértékben növeli mindenfajta primer prevenciós törekvés. Szűrővizsgálatok szervezését egészségnevelői program keretében is meg lehet valósítani, az egészséges életmódra való figyelemfelhívással, egészségtudatosság népszerűsítésével az egészségre, a betegség megelőzésre, a problémák időben való felismerésére felhívhatjuk a figyelmet. A tercier (harmadlagos) prevenciós tevékenységekkel a meglévő betegség szinten tartása, a szövődmények kialakulásának elkerülése, lehetőségek szerinti legjobb életminőség elérésének segítése válik lehetővé például a gyógyszeres terápia monitorozásával, folyamatos konzultációkkal - az életmód, táplálkozás, mozgás tekintetében is, vagy pszichés támogatással.

egészségnevelés
Forrás: unsplash.com

Az egészségnevelés tehát az emberek tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítására irányuló sokoldalú nevelőtevékenység, célja az egészségkulturáltság kialakítása, és ezzel az egyén alkalmassá tétele arra, hogy egészségével kapcsolatos szükségleteit önmaga irányítsa.

Forrás: Gritz A. Az egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században. Egészségfejlesztés, 2007; 48:3-9., Székely L. Az óvodai egészségnevelés elmélete és gyakorlata. Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata, Budapest, 2003.
Borítókép forrása: unsplash.com
 
Neked ajánljuk

6 meglepő mód, ahogy az alkohol befolyásolja az egészségét

Az alkohol egészségre gyakorolt ​​hatásának egy része jól ismert, mások azonban meglepők lehetnek. Van hat kevésbé ismert hatás, amelyet az alkohol gyakorol a szervezetre.